2 Comments

Благодаря за усилията, които си положил, за да осъществиш това интервю. Толкова интересно!

Expand full comment

много интересен материал!

Expand full comment